RESÜSİTASYON DERNEĞİ 5.SEMPOZYUMU "ULUSLARARASI KATILIMLI"

Bildiri Gönderim Kuralları
 
Resüsitasyon Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 5. Sempozyumu’nda sunulmak üzere hazırlanan bildiri özetleri bu form ile gönderilecek olup E-posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
 
Sempozyuma gönderilen bildiriler Sözlü sunumu olarak değerlendirilecektir.
 
Bildiriler hiçbir platformda sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olmalıdır.
 
Bildiri Özeti son gönderimi 5 Eylül 2023'dür. Kabul edilen bildiriler, uluslararası hakemli dergi kapsamında olan “Türk Resüsitasyon Dergisi, Sempozyum Ek Sayısı”nda özet bildiri olarak yayınlanacaktır. Yayınlara Dergi Park (https://dergipark.org.tr/pub/tjr) web sayfasından ulaşılabilecektir.
 
Özetiniz toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. Hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. (Anahtar kelime, kaynaklar vs. hariç). Bildiri özeti; Başlık, Amaç, Yöntemler,  Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümleri ile yapılandırılmalıdır. Olgu Sunumu, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Sonuç alt başlıklarını içermelidir. Kabul edilen bildiriler Türkçe olarak “Sözlü Sunu” şeklinde sunulacaktır. Sözlü sunu olarak kabul edilen bildiriler için bildiride yer alan yazarlardan en az bir kişinin sempozyum kaydı zorunludur.
 
Sözlü sunum hem fiziksel hem de çevrimiçi olarak hibrid şekilde gerçekleştirilecektir. Sunum süresi 5 dakika tartışma için ayrılan süre 2 dakikadır.
 
Tüm klinik ve deneysel çalışmalar için etik kurul onayının alınmış olduğuna dair bilgi verilmelidir. Olgu Sunumu için yazılı hasta onam belgesi alınmış olması gerekmektedir.
 
Tüm soru ve görüşleriniz için info@resusitasyon.org ile iletişime geçebilirsiniz.
resusitasyon.org
Karma Dijital
crosschevron-down